2020 01 06 500Op zaterdag 11 januari wordt er in het MFC Aperlo, Hoksenberg 27, ‘t Harde een Play Inn gehouden. Deze begint om 10.00 uur en duurt tot ongerveer 17.00 uur. Iedereen is welkom om mee te spelen. We gaan samen de muziekstukken instuderen en aan het eind van de middag houden we dan een klein concertje.

Een kleine bijdrage van € 10,00 voor de hele dag incl. lunch.